Worden homeopathische middelen verboden?

Als het aan de Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC ligt wel. Die vinden namelijk dat EU-lidstaten homeopathische middelen niet meer moeten toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. Er is volgens deze organisatie geen enkel wetenschappelijk bewijs dat homeopathische middelen werken voor welke ziekte dan ook.

Ze bedoelen hiermee de klassieke homeopathie, waarbij door grote verdunning er geen aantoonbare werkzame stof meer aanwezig is in de oplossing die de patiënt krijgt, al is dit door een nieuwe vorm van wetenschap al wel weerlegd. En ze gaan nog een stapje verder door te stellen dat de discussie ook zou kunnen gaan over andere alternatieve geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld de natuurgeneesmiddelen van A. Vogel.

EASAC adviseert dat homeopathische middelen moeten voldoen aan dezelfde eisen als reguliere geneesmiddelen. Als niet op wetenschappelijke wijze kan worden onderbouwd dat een dergelijk middel werkt, moet er geen registratie worden afgegeven door controle-instanties, zoals bijvoorbeeld het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland.

Nu wil ik in dit artikel 2 punten extra aandacht geven, dit zijn de door de EASAC gebruikte woorden; werking en veiligheid van de homeopathie. Ik ben zelf een groot voorstander van homeopathie en genezen door dichter bij de natuur te leven, te beginnen bij gezonde voeding. Daarom heb ik eerder dit artikel geschreven Handen af van de homeopathie.

Het kan ook anders

In Zwitserland is het burgerinitiatief ‘Ja tegen complementaire geneeskunde’ definitief naar een officiële wetgeving omgezet. Onder complementaire geneeskunde word het volgende verstaan: de klassieke Homeopathie, de antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de fytotherapie. Op 16 juni 2017 is besloten dat al deze vier complementaire geneeswijzen definitief in de Zwitserse basiszorgverzekering opgenomen worden en blijven, gewoon vanuit de vraag van de burger, kunnen wij nog wat van leren.

Even wat cijfers over homeopathie

Nederland telt 315 geregistreerde homeopathische artsen en 690 geregistreerde klassieke homeopaten. Er zijn ook nog ongeveer een 1000 tal ongeregistreerde homeopaten, wat het totaal op zo’n 2000 homeopaten brengt. Als je onze 17 miljoen inwoners deelt door dat aantal, 2000, kom je uit op 1 homeopaat per 8000 inwoners. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één, tot anderhalf miljoen Nederlanders jaarlijks een homeopaat bezoeken, wat neerkomt op 8-10% van de bevolking.

De markt voor homeopathische geneesmiddelen in Europa groeit ieder jaar met zo’n 6%. In 2015 zette de sector ruim 1 miljard euro om in de Europese Unie. In Nederland gebruikt tussen de 6 en 8% van de bevolking homeopathische middelen. In Duitsland en Frankrijk ligt dat percentage rond de 13%.

Zo’n 700 duizend Nederlanders consulteren jaarlijks een homeopaat en 1 tot 4 miljoen kopen weleens een homeopathisch middel en er worden jaarlijks zo’n 4,5 miljoen verpakkingen verkocht.Volgens  de CBS zijn consumenten heel tevreden over de alternatief genezers, met een rapportcijfer van gemiddeld 8,1, de reguliere huisarts krijgt een 7,7 en de specialist een 7,8. In 75% van de huishoudens is een homeopathisch middel aanwezig. Ook opvallend, slechts 24% van de bevolking gebruikt nooit een homeopathisch middel.

Je kunt dus wel stellen dat er vrij veel mensen gebruik maken van homeopathisch middelen, terwijl de EASAC aangeeft dat het niet veilig is en bovenal niet werkt, zouden wij dan allemaal dom zijn?

Ideologie verdringt eerlijkheid rond homeopathische middelen

Homeopathie dient eerlijk en degelijk onderzocht te worden, dat alles zonder vooroordeel, door mensen die geen belangen hebben bij de uitkomst. Homeopathische middelen zijn goedkoper en hebben geen bijwerkingen zoals bijna alle medicijnen dat wel hebben en waarvan de kosten de pan uit rijzen.

Prof Hahn zegt: wetenschappers zijn tendentieus en bevooroordeelde. Niet echt objectief zoals we van hen zouden mogen verwachten, ze misbruiken hun titel om  hun persoonlijke overtuigingen door te drukken. Hij vindt het fascinerend dat de academische wereld zo sterk wordt beïnvloed door ideologie en niet door eerlijke goed onderbouwde informatie.

En zoals Freek de Jonge het zegt ““Er zou geen behoefte aan alternatieve geneeskunde zijn als de reguliere voldeed.”

Even wat cijfers over de kosten van reguliere medicijnen

De Europese Commissie deed in 2009 onderzoek naar de markt voor geneesmiddelen. Ze konden daarin vaststellen dat het gemiddelde medicijn binnen 2 jaar met zo’n 40 procent goedkoper werden nadat er alternatieve, merkloze producten op de markt waren gekomen. Het kan dus wel.

De farmaceutische industrie zegt veel geld kwijt te zijn aan onderzoek. Als je de cijfers bekijkt klopt dit niet. Namelijk niet het onderzoek maar marketing is de grootste kostenpost van farmaceuten. Wereldwijd werken er ruim 2x zoveel mensen in marketing als in onderzoek en ontwikkeling. En slechts 1,44% van de omzet gaat naar het vinden van nieuwe medicijnen.
De helft van het Europese marketingbudget gaat naar marketing gericht op artsen, dit omdat het niet toegestaan is om reclame te maken voor medicijnen, zo wordt dat omzeild.

Farmaceutische bedrijven geven ± € 35.000 per jaar per arts uit om deze over te halen hun producten te gebruiken. Voor veel van de huidige medicijnen is alleen kortetermijnonderzoek gedaan, daardoor is onbekend welke gevolgen deze op de langere termijn hebben. Ook worden de werkzame stoffen altijd solitair getest, dus niet in combinatie met andere gebruikte werkzame stoffen. Dit is wel noodzakelijk omdat veel mensen meerdere medicijnen tegelijk (moeten) gebruiken. Er komt ook steeds meer bewijs dat wetenschappelijk bewijs verdraait, gemanipuleerd wordt om zo het nieuwste medicijn zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen, zie voor dat laatste het bericht Gezondheidszorg faalt en farmaceutische industrie is maffia

Even een voorbeeld van de kosten van medicijnen:

  • een nieuw medicijn tegen Hepatitis C genaamd ‘Sovaldi’ gaat 1000 euro per pil kosten, in Egypte kost dit zelfde middel slechts 10 euro per pil en de kostprijs bedraagt 0,68 euro.
  • het medicijn Daraprim werd overgenomen van een ander bedrijf en binnen een dag werd de prijs voor het medicijn verhoogd van 13 euro 50 naar 750 euro per pil.
  • Rodelis Therapeutics kocht het tuberculosemedicijn Cycloserine, waarna de prijs van 500 euro per 30 pillen verhoogt werd naar 10.800 euro.
  • een apotheker in Nederland vindt de grondstof Carbamylglutaminezuur, die werkt tegen zeldzame ziekte, bij een verffabriek in het buitenland en maakt hier goedkope pillen van. Dit middel wordt uiteindelijk overgenomen door Orphan Europe, dat er gelijk even 50x meer voor vraagt.

En het mooie is dat de EASAC door de rijzende zorgkosten willen adviseren om homeopathische middelen en methodes niet langer te vergoeden. Lijkt mij heel logisch, toch?

Veiligheid reguliere medicijnen, 17.000 tot 20.000 doden  door medische fouten en medicijngebruik.

Opvallend dat een van de aantijgingen van de EASAC, veiligheid is. Misschien moeten ze heel even naar onderstaande documentaire kijken over de veiligheid van de reguliere medicijnen. Daarin zegt forensisch arts Dr. Selma Eikelenboom dat er in Nederland per jaar minstens 17.000 tot 20.000 doden zijn door medische fouten en medicijngebruik. En dat is het nog maar de vraag of daar alles over gemeld wordt en of de oorzaak van iemands dood echt goed aangetoond kan worden, dus waarschijnlijk is dit cijfer nog veel hoger.

En dan zien hoe ruimdenkend onze (oud) minister van gezondheid is, Edith Schippers

Kennelijk is Edith Schippers, de voormalig minister van Volksgezondheid, die fel tegen homeopathische middelen is, niet op de hoogte van het feit dat een groot Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat homeopathische middelen wel degelijk effectief zijn en ook nog eens goedkoper dan reguliere medicijnen. Dat betekend dat onze gezondheidszorg veel goedkoper uit is met homeopathische geneesmiddelen, dan met de huidige medicijnen.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vanaf 1 juli wetgeving aangenomen, zodat er alleen nog op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staat waarvoor ze gebruikt kunnen worden als de werking ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is. Het bewijs moet geleverd worden op de zelfde wijze zoals dat bij gewone medicijnen gebeurd, alleen dat is vaak niet mogelijk omdat homeopathische geneesmiddelen op een andere manier werken dan medicijnen, zij ondersteunen ons lichaam om het zelf op te lossen via ons zelfgenezend vermogen.

Door deze maatregel zullen homeopathische geneesmiddelen langzaam maar uit de schappen van apotheken en drogisterijen verdwijnen. Gebruikers en leveranciers van homeopathische geneesmiddelen luiden dan ook de noodklok bij de Tweede Kamer voor deze regeling. En dat terwijl de Europese wetgeving de mogelijkheid biedt voor homeopathische geneesmiddelen op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken. Maar daar wil onze minister geen gebruik van maken.

Kijk ook even naar onderstaande video en zie hoe Minister Schippers van Volksgezondheid denkt over homeopathie en daarmee en een aanzienlijk deel van de bevolking.

Hoe werken homeopathische middelen

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfgenezend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Iemand kan van een aandoening of ziekte worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de mens als geheel centraal staat. En je niet, zoals bij de reguliere zorg, bestaat uit losse onderdelen. Als je lichaam en geest niet in balans zijn, kun je daardoor ziek worden. Het is van belang om het evenwicht te herstellen en niet, zoals in de reguliere zorg, door de symptomen te onderdrukken.

Om ziekte echt te genezen moet je het bij de wortel aanpakken. Een homeopathisch geneesmiddel stimuleert het lichaam en geest om van binnenuit te herstellen. Geen onderdrukking maar herstel van binnenuit. En het werkt ook preventief, iets waarin de reguliere zorg helemaal niet naar gekeken word.  Door het immuunsysteem te versterken met homeopathie kun je ziekten en infecties beter te lijf gaan.

En zeker niet onbelangrijk, homeopathische middelen zijn niet verslavend en hebben geen schadelijke bijwerkingen. Het is daarom ook veilig voor baby’s en veilig gedurende de zwangerschap, hoewel het aan te raden is om tijdens de zwangerschap een gekwalificeerd klassiek homeopaat te consulteren. Al met al zijn homeopathische middelen zo slecht nog niet, nu hoeven we nog maar 1 ding aan te tonen, de werking. Als dat mogelijk is lijkt het mij een uitstekend middel om onze reguliere zorg te ondersteunen en/of te vervangen waar dat mogelijk is.

Homeopathische middelen werken niet moleculair, maar via informatie-overdracht

Prof. Bastide heeft de theorie van de Body Signifiers ontwikkeld: homeopathische middelen werken niet moleculair, zoals onze gangbare medicijnen, maar via informatie-overdracht. Parallel daaraan werd in de wetenschap de theorie van de Biosemiotics ontwikkeld, ook hier gaat het om informatie-overdracht. Deze beide theorieën sluiten op elkaar aan. En geven onder meer aan dat je de gangbare medicijnen niet kunt vergelijken met homeopathische en ook niet op dezelfde wijze kunt testen, wat nu wel gebeurd.

Kun je het bewijs van de werking van homeopathische middelen wetenschappelijk aantonen

In de wetenschap werkt men met zogenaamde RCT’s, dubbelblind gecontroleerde studies, die als de Standaard gelden in de door ons gehanteerde evidence based geneeskunde. RCT’s kunnen echter niet uitdrukken welk therapeutisch nut patiënten onder alledaagse omstandigheden van een methode ondervinden. Onderzoeksgegevens uit de gezondheidszorg kunnen dat wel, en deze bewijzen dat homeopathie een therapeutisch nut heeft.

Wetenschappelijk is de effectiviteit aangetoond door middel van meta analyses, een overzicht en combinatie van vele onderzoeken op homeopathisch gebied. Deze analyses “bewijzen” de effectiviteit van de homeopathie. Ik vind het persoonlijk belangrijker of mensen er beter van worden, of dat nu wetenschappelijk te bewijzen is of niet.

In deze documentaire van de Bayerischer Rundfunk (Bayerisches Fernsehen) wordt op indringende wijze aangetoond dat homeopathie werkt, ook wanneer men kritische wetenschappelijke criteria aanlegt:

Conclusie van de onderzoekers:

Zowel op zichzelf als vergeleken met de reguliere geneeskunde, is homeopathie een veilige en kosteneffectieve geneeswijze

Waarbij homeopathie nog het voordeel heeft dat er geen bijwerkingen zijn.

Men constateerde: Veel pre-klinische studies van hoge kwaliteit tonen aan dat de sterk verdunde homeopathische middelen specifieke veranderingen teweegbrengen in cellen en organismen, en regulerend, normaliserend en in balans brengend werken

Kijk tot slot naar deze korte documentaire, die feitelijk aantoont, dat onze natuurlijk genezing, via ons zelfgenezend vermogen, in combinatie met ons immuunsysteem, het menselijk lichaam een continue leersysteem, dat via trail-and-error haar pad vindt. Het is het wetenschappelijk onderzoek van genoemde celbiologen Dr. Roel van Wijk en Dr. Fred Wiegant, dat het bestaansrecht van het betwiste ‘similia-principe’ in de homeopathie bewijst en laat zien hoe het zelfherstel op celniveau functioneert:

Het placebo effect

Het placebo effect, de afgelopen decennia is hier heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en dan met name naar het effect van homeopathische geneesmiddelen, met als vraag; werken homeopathische geneesmiddelen beter dan placebo’s? Een placebo is iets dat er net zo uitziet als het te testen geneesmiddel maar dan zonder het daadwerkelijk werkende middel er in, een nepmiddel dus. Maar het vreemde is dat in een deel van de gevallen dit placebo net zo goed werkt als het echte geneesmiddel.

Om uitsluitend het specifieke effect van een homeopathisch middel te vinden, zijn studies in de vorm van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT) de meest gangbare vorm. Hierin wordt het effect van een homeopathisch middel bij een groep patiënten vergeleken met de werking van een placebo in een vergelijkbare groep patiënten. The Lancet, een belangrijk medisch tijdschrift, publiceerde in 1997 de meta-analyse ‘Are the clinical effects of homeopathy placebo effects?’ van Linde & et al, waarin 89 gerandomiseerde gecontroleerde homeopathie studies beoordeeld werden. De uitkomst van deze meta-analyse laat zien dat de werking van homeopathie geen placebo-effect is

Van de 186 studies over homeopathie voldeden er 89 aan de eisen. De studies waren afkomstig uit dertien landen, waren in vier talen gepubliceerd tussen 1943 en 1995. De 89 studies hadden gemiddeld 120 patiënten per studie. Deze studies onderzochten vierentwintig aandoeningen zoals allergie, reumatoïde artritis, krampen, hoest maar ook individuele behandelingen werden meegenomen. Er zijn 50 verschillende homeopathische middelen getest van verschillende sterkten en samenstellingen. In totaal waren er ruim 10.000 deelnemers betrokken bij de 89 studies.

Het resultaat van de meta-analyse van Linde is dat de werking homeopathie niet volledig komt door het placebo-effect. Hieruit blijkt dat homeopathie 75% tot 200% beter werkt als een placebo. Hiermee is aangetoond dat behandeling met een homeopathisch geneesmiddel wel degelijk een meerwaarde heeft.

Reguliere geneeskunde is maar ten dele gebaseerd op bewijs

Over het algemeen wordt aangenomen dat de reguliere geneeskunde volledig bewijsbaar en veilig is, maar is dat ook zo?

40% van de behandelingen in de reguliere zorg zijn niet wetenschappelijk aantoonbaar. In 2007 stond er in een artikel van het British Medical Journal dat slechts 11% van alle farmaceutische medicijnen dubbelblind wetenschappelijk bewezen konden worden! Zijn zij daarom beter dan andere methodes. Daarnaast is veel wetenschappelijk onderzoek niet betrouwbaar.

Specialisten komen met lijst onzinbehandelingen

Er komt een ‘beter-niet-doenlijst‘ van medische behandelingen die niet effectief zijn. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten zetten een belangrijke stap in het terugdringen van onnodige zorg. De umc’s hebben in gezamenlijkheid een lijst gemaakt met niet-effectieve medische handelingen. Soms kun je dingen beter niet doen. Dat geldt dus ook binnen de medische wetenschap. Er zijn zo’n 1400 medische handelingen die geen gezondheidswinst opleveren en zelfs schade kunnen veroorzaken. Inmiddels is er ook aktie ondernomen en worden er projecten opgestart om ook daadwerkelijk in de praktijk deze onnodige medische handelingen niet meer te gaan uitvoeren

Voor de helft van wat in ziekenhuizen gebeurt, bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Daarom gaan medisch specialisten op grote schaal de effectiviteit van behandelingen onderzoeken concludeerde de NFU, de koepel van de acht universitaire medische centra, vorige maand in een rapport.

Ja homeopathische middelen werken, nu moet het denkbeeld nog om

Het is niet moeilijk te wijzen naar mislukte resultaten van Alternatieve behandelingen al dan niet met homeopathische middelen. Natuurlijk zijn er behandelingen die niet of niet goed zullen werken. Soms komt dat door een te kort aan kennis. Waardoor er soms de verkeerde alternatieve hulp wordt gegeven. Maar kijk ook naar alles wat wel werkt, en bekijk die mensen die er bij gebaat zijn en niet alleen naar wat er mis gaat. Dat doen we in de reguliere zorg ook niet.

Want er zijn waarschijnlijk net zoveel kwakzalvers in de reguliere zorg als in het alternatieve circuit. Het is en blijft een zoektocht om de juiste geneeswijze en behandeling voor elke kwaal te vinden. En daarin moeten we met openheid en eerlijkheid handelen zonder te kijken naar de winst die we kunnen maken maar pure gezondheidszorg zonder belangenverstrengeling en kortzichtigheid dat leidt niet tot verbetering

Mijn droom voor 2018: dat de reguliere en de complementaire gezondheidszorg de handen ineen zal slaan uit naam van de gezondheid en het welzijn van heel het menselijk ras.

Gandhi quote: First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win.”

Een oproep aan iedereen:

Persoonlijk denk ik dat alle vormen van gezondheidszorg meer met elkaar zouden moeten samen werken in het belang van de gezondheid van de patiënt. De mens is immers meer dan alleen een nummer.

Als jij je verhaal wilt delen, ben je welkom om via het onderstaande reactieformulier je verhaal te doen. Zou jij kunnen omschrijven waarom je voor een  reguliere of juist een complementaire behandelaar hebt gekozen? Je verhaal wordt dan hieronder zichtbaar, zo kunnen we samen de wereld een klein stukje beter maken.

3 gedachten over “Worden homeopathische middelen verboden?”

  1. Als iets geneest of verzacht is het werkzaam! Een dubbelblind onderzoek is niet betaalbaar volgens de normen van de reguliere geneeskunde. Veel reguliere medicatie helpt ook niet en geneest meestal niet. Laat ieder zijn eigen keuze maken en de vrijheid hebben om de de geneeswijze te kiezen die bij hem past.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

deLuchtfilter

Luchtfilter voor in huis, de luchtkwaliteit binnenshuis is lang niet altijd even goed. Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig zelf oplossen door een luchtfilter aan te schaffen, die meer voor je gezondheid doet dan jij denkt.

Bekijk deLuchfiter, specialist in luchtreiniging >

deWaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater voor thuis, of op kantoor. Veel water drinken is gezond, daarom is het belangrijk dat je water van optimale kwaliteit is en dan kan met onze waterfilters.

Bestel een Waterfilter >

Pin It on Pinterest

Share This