Visioenen van een schitterende toekomst

Ik ben er van overtuigd dat we betere, mooiere en gezondere toekomst tegemoet gaan. Een toekomst die wordt bepaald door de mensen zelf en niet door de politiek, die zijn alleen maar uitvoerend. De wereld wordt opgebouwd van onderaf naar boven en niet zoals dat nu gebeurd vanuit een klein select gezelschap dat bepaald wat de rest van de wereld doet.

Er gebeurd zoveel op dit moment en steeds meer mensen doorzien het huidige systeem, wat eigenlijk volledig achterhaald is. Er zijn ook veel tekenen dat we naar een betere wereld gaan, ik droom er al van. Als we met genoeg positieve mensen zijn gaat het gebeuren. Uiteindelijk zijn wij degenen die bepalen, niet dat kleine topje bovenin, power to the people!

Om deze prachtige toekomst werkelijkheid te laten worden, is het belangrijk om te leren deze, in ons hart, te visualiseren. Ik moedig je aan om te dromen over hoe de toekomst eruit zal zien. Hoe mooi kun jij deze nieuwe wereld dromen en visualiseren?

Een prachtige toekomst

Hier zijn enkele dingen waarvan ik droom… wetende dat dit op een dag werkelijkheid zal worden:

 1. Een wereld van vrede en harmonie, waar conflicten en oorlogen behoren tot het verleden en waar mensen in harmonie samenleven met elkaar en met de natuur.
 2. Duurzame en regeneratieve gemeenschappen die zelfvoorzienend zijn, waarin voedselsystemen de aarde voeden in plaats van haar uit te putten, en waar energie schoon en hernieuwbaar is.
 3. Gezondheidszorg die geneest, met instellingen die lijken op een paradijs, waar zorg holistisch is en gericht op het genezen van de hele persoon – lichaam, geest en ziel en waar gezonde voeding de basis is.
 4. Educatie die verlicht, waar leren niet gaat over het stampen van feiten, maar over het ontwikkelen van kritisch denken, creativiteit, en een diep begrip van onze plaats in de wereld.
 5. Technologie die dient, niet als middel voor controle of winst, maar als gereedschap voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van iedereen en het herstellen van onze planeet.
 6. Gemeenschappen die zorgen, waarin niemand achtergelaten wordt, ouderen gerespecteerd worden, kinderen gekoesterd worden, en iedereen een bijdrage kan en mag leveren.
 7. Een herontdekte verbinding met het spirituele, waarin de ruimte voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling wordt erkend als essentieel voor een vervuld leven.

Natuurlijke landschappen en vrije energie

Natuurlijke landschappen en vrije energie

In de toekomst kunnen we uitkijken naar landschappen zonder de verstoring van elektriciteitsmasten, omdat dan iedereen toegang zal hebben tot vrije energie. Deze apparaten kunnen energie halen uit de ether, een onbegrensde en vrij beschikbare bron, waardoor de noodzaak voor conventionele energieopwekking en -distributie overbodig wordt. Het resultaat is een landschap dat bevrijd is van industriële verstoringen, waardoor iedereen kan genieten van de ongerepte schoonheid van de natuur. Deze overgang naar vrije energie zal niet alleen onze omgeving transformeren, maar ook leiden tot een wereld waarin energie overvloedig, schoon en toegankelijk is voor iedereen, overal.

Wat is vrije energie

Vrije energie is het maken van energie uit bronnen die overvloedig en natuurlijk beschikbaar zijn, op manieren die niet uitputten of schadelijk zijn voor het milieu. Het idee achter vrije energie is dat het mogelijk is om energie te verkrijgen zonder de kosten en milieuschade die geassocieerd zijn met de huidige energieproductiemethoden zoals fossiele brandstoffen, kernenergie of zelfs sommige vormen van hernieuwbare energie die nog steeds een ecologische voetafdruk hebben.

Vrije energie-technologieën zouden onbeperkte schone energie kunnen leveren, met behulp van natuurlijke processen en materialen. Enkele voorbeelden van waar vrije energie uit te halen zijn:

 • Nulpuntenergie: Energie die wordt gewonnen uit het vacuüm van de ruimte, wat volgens de kwantumfysica nooit echt ‘leeg’ is, maar vol met fluctuerende energiedeeltjes.
 • Magnetische motoren: Systemen die beweren energie te kunnen genereren via magnetische krachten, die verder gaan dan het traditionele gebruik van magnetisme in generatoren.
 • Waterstof en overunity-apparaten: Technologieën die meer energie produceren dan ze verbruiken door waterstof te splitsen of op andere innovatieve manieren energie op te wekken.

Vrije energie is en blijft een aantrekkelijk doel voor onderzoekers en uitvinders die streven naar een toekomst waarin energie schoon, onbeperkt en vrij beschikbaar is voor iedereen. De ontwikkeling van dergelijke technologieën zou een revolutie teweeg kunnen brengen in hoe de wereld energie produceert en gebruikt.

Technologie die helend is

In plaats van technologie en straling die schadelijk zijn voor ons lichaam en de hele natuur, zullen er nieuwe technologieën komen met betere frequenties die harmoniserend en herstellend zijn. Deze helende technologie kan op persoonlijk niveau worden gebruikt, en kan ook over hele gebieden worden ingezet om mensen en de natuur op grotere schaal te herstellen. 5G-torens kunnen bijvoorbeeld harmoniserende frequenties uitzenden in plaats van de schadelijke straling die momenteel wordt gebruikt.

Maar ook medbeds. Het idee achter medbeds, of medische bedden, is dat er geavanceerde medische apparaten zouden zijn die gebruikmaken van technologieën, zoals quantumgenezing, regeneratieve geneeskunde, holografische beeldvorming, en andere vormen van geavanceerde technologie, om allerlei ziektes en verwondingen te diagnosticeren, behandelen en genezen. Deze apparaten zijn in staat zijn om gedetailleerde lichaamsscans uit te voeren, nauwkeurige diagnoses te stellen en zelfs op cellulair of DNA-niveau genezing te faciliteren, wat resulteert in snelle en effectieve behandelingen zonder de noodzaak voor invasieve chirurgie of langdurige medicatie, onze toekomst dus!

Deze verschuiving belooft een toekomst waarin technologie een bron van gezondheid en welzijn is. Met deze ontwikkeling zullen onze leefomgevingen en gemeenschappen kunnen floreren, ondersteund door technologie die in harmonie werkt met het menselijk lichaam, de natuur en moeder aarde.

Terug naar lokale winkels

De megasupermarkten zullen afnemen en er zal een terugkeer zijn naar lokale winkels waar iedereen elkaar kent, mensen aangename gesprekken hebben, en waar verse biologische groenten, fruit en vlees worden verkocht van de boeren uit de directe omgeving, die deze met liefde en zorg bereiden. Niet langer zal de mensheid vergiftigd worden door onze huidige, steeds meer, kunstmatige voeding, gevuld met synthetische chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen van de grote voedselindustrie, maar mensen zullen terugkeren naar oprecht, biologisch, gezond, hoogwaardig lokaal voedsel dat voedt en geneest.

Persoonlijk contact tussen mensen is belangrijk voor iedereen, dagelijkse praatjes met de mensen uit jouw buurt of met de bakker om de hoek, de kruidenier verderop in de straat of de slager naast de deur. Mensen zullen weer echt LEVEN – in een bloeiende, gelukkige, ondersteunende gemeenschap.

Ziekenhuizen worden gezondheidshuizen

De nieuwe gezondheidshuizen zullen niet langer alleen oppervlakkige symptomen behandelen met veelal giftige petrochemische medicijnen die talloze bijwerkingen hebben. De gezondheidszorg zal echt holistisch worden, wat betekent dat de gehele patiëntervaring zal worden geanalyseerd om de wortel van gezondheidsproblemen te vinden: levensstijl, emoties, psychologie, omgeving, relaties, spirituele invloeden, enzovoort. Gezondheidshuizen zullen niet langer betonnen gevangenissen met slecht eten, slaaptekort, schadelijke straling, ernstige stress en een overdoses medicijnen.

Gezondheidshuizen zullen omgeven zijn door prachtige parken die genezing bieden voor de geest, ziel en het lichaam.

Voeding zal centraal staan in de medische behandeling, aangezien voeding de oorzaak is van 85% van alle ziektes.

Naast een overvloed aan natuur en het gezondste voedsel ter wereld, samen met een sfeer van hoop en vreugde, zullen er dus ook technologieën zijn die het vermogen hebben om het menselijk lichaam op DNA-niveau te herstellen.

Medische professionals zullen niet langer de verkopers zijn voor de geneesmiddelenindustrie, maar zullen in plaats daarvan leren om mensen als geheel te begrijpen en hoe alles met elkaar verbonden is: voeding, beweging, stress, de geest, enz.

De mensheid zal leren wat ware gezondheid is, hoe daarin te wandelen en hoe in elk aspect van ons bestaan volledig te zijn. Als gevolg hiervan zullen we bloeiend, sterk en krachtig worden, omdat de burgers zullen floreren op manieren die nooit eerder zijn gezien.

Traditionele wijsheid en praktijk

Het richten op traditionele wijsheid, praktijken en gezondheid om ons te leiden naar gezondere, duurzamere en cultureel en spiritueel verbonden voedsel- en sociale systemen is een krachtige stap voorwaarts. Deze aanpak herinnert ons eraan dat, hoewel we in een tijd van ongekende technologische vooruitgang leven, de antwoorden op enkele van onze meest urgente uitdagingen wellicht gevonden kunnen worden in het verleden.

Traditionele landbouwtechnieken

Veel traditionele landbouwtechnieken zijn al duurzaam en leven met de natuur. Ze zijn ontwikkeld om in harmonie met de natuur te werken, de biodiversiteit te bevorderen en de bodemgezondheid te bevorderen en onderhouden. Door ons opnieuw te richten op deze methoden, kunnen we leren hoe we de aarde kunnen verbouwen zonder haar uit te putten.

Seizoensgebonden oogsten

Het volgen van de natuurlijke cycli en seizoenen bij het planten en oogsten van gewassen is een ander fundamenteel aspect van traditionele voedselsystemen. Deze praktijk zorgt niet alleen voor versheid en voedingswaarde van het voedsel, maar vermindert ook de behoefte aan kunstmatige bemesting en bestrijdingsmiddelen.

Betrokkenheid van inheemse gemeenschappen

Inheemse gemeenschappen bezitten een schat aan kennis over hoe te leven in evenwicht met de natuur. Hun wijsheid over voedselproductie, van polycultuur landbouw tot wildplukken, is essentieel voor het herstellen van de verbinding met onze voedselsystemen en de natuur. Door inheemse gemeenschappen te betrekken en hun leiderschap en kennis te erkennen, kunnen we wegen vinden naar meer veerkrachtige en regeneratieve praktijken. Dus dichter bij de natuur, die eigenlijk voor alles al een oplossing heeft.

Regeneratieve praktijken

Regeneratieve landbouw gaat verder dan duurzaamheid; het streeft ernaar ecosystemen te herstellen en te verjongen. Dit omvat technieken zoals het gebruik van planten om de bodem te beschermen, agroforestry, het integreren van bomen in de landbouw en holistisch weidebeheer. Deze praktijken kunnen de bodemgezondheid verbeteren, waterretentie verhogen en koolstof vastleggen.

Culturele en spirituele connecties

Voedsel is meer dan alleen voeding; het is een essentieel onderdeel van onze culturele identiteit en spirituele praktijken. Door de traditionele voedselbereidingsmethoden, vieringen en rituelen die onze relatie met voedsel verdiepen, te herwaarderen, kunnen we een sterker gevoel van gemeenschap en verbondenheid met de aarde cultiveren.

holistische gezondheidszorg en voeding

Het paradijs is niet ver weg

Wat ik hier beschrijf, lijkt misschien ver weg of zelfs onmogelijk. Maar waar we ons niet van bewust zijn, is dat veel hiervan minder dan twee eeuwen geleden nog realiteit was. Neem bijvoorbeeld halverwege de 19e eeuw, toen er een ziekenhuis met holistische gezondheidszorg opricht was waar veel van het bovenstaande aanwezig was: prachtige parken voor patiënten om rust en herstel te vinden, helende watertechnologieën, gebed, individuele diëten afgestemd op de behoeften van elke patiënt. Het resultaat was een herstelpercentage van 100%!

Maar die oude realiteit, die nog 1 was met de natuur is vervangen door technologie door Big Pharma en Big Agriculture, wat een langzame maar zekere ondergang van de natuur en de aarde betekend.

We mogen niet vergeten dat onze wereld momenteel letterlijk wordt gerund door mensen die het niet perse goed voor hebben met onze natuur en de aarde, in elk aspect van onze samenleving. Zij beheersen de overheid, het onderwijs, de wetenschap, de gezondheidszorg, energie, de voedingsindustrie, communicatie, entertainment, de media en zo voort. Het is allemaal in handen van hetzelfde netwerk.

Landbouw die zowel de bodem als mensen vergiftigt; televisie die niets anders is dan het verdoven van de menselijke geest; onderwijs dat ware kennis verbergt en alleen gericht is op rationele feiten; gezondheidszorg die eigenlijk niet streeft naar genezing maar naar symptoombestrijding; steeds meer kunstmatig, onnatuurlijke voeding dat de #1 oorzaak is van de meeste gezondheidsproblemen.

Wanneer we de natuur zijn gang kan gaan, en er mee in samenhang leven zullen we een wereld zien die ongelooflijk mooi is – natuurlijk – omdat onze wereld is gecreëerd uit goedheid, door een goede Schepper, om een plaats van goedheid te zijn voor allen die erin wonen. Houd deze realiteiten in gedachten wanneer je nadenkt over jouw wensen en jouw visualisaties voor de toekomst.

Heb de moed om dit te delen. Onze wereld heeft dringend behoefte aan een frisse visie voor een betere toekomst. Als we met zijn allen deze kant op gaan is er niets of niemand die ons kan stoppen, ben positief en optimistisch!

Laten we opstaan en de Aarde herstellen!

Bron

1 gedachte over “Visioenen van een schitterende toekomst”

 1. “We mogen niet vergeten dat onze wereld momenteel letterlijk wordt gerund door mensen die het niet perse goed voor hebben met onze natuur en de aarde, in elk aspect van onze samenleving. Zij beheersen de overheid, het onderwijs, de wetenschap, de gezondheidszorg, energie, de voedingsindustrie, communicatie, entertainment, de media en zo voort. Het is allemaal in handen van hetzelfde netwerk.”

  U geeft aan dat zij de wereld regeren, zie bovenstaande. Ik vind dat u veel te optimistisch bent, 80 procent van onze bevolking ziet niet dat wij straks geen kant meer uit kunnen. 80 procent is nog gehypnotiseerd en in slaap. Zij zien niet wat het WEF met ons voorheeft. Ik wens u sterkte.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

deLuchtfilter

Luchtfilter voor in huis, de luchtkwaliteit binnenshuis is lang niet altijd even goed. Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig zelf oplossen door een luchtfilter aan te schaffen, die meer voor je gezondheid doet dan jij denkt.

Bekijk deLuchfiter, specialist in luchtreiniging >

deWaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater voor thuis, of op kantoor. Veel water drinken is gezond, daarom is het belangrijk dat je water van optimale kwaliteit is en dan kan met onze waterfilters.

Bestel een Waterfilter >

Pin It on Pinterest

Share This