ADHD, kinderen massaal aan de ritalin, zegen of probleem?

Onze gezondheid, in het algemeen, gaat achteruit en hard ook. We worden steeds zwaarder; in 2040 heeft 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht. Bij mannen neemt vooral matig overgewicht toe, bij vrouwen is dat vooral ernstig overgewicht.

In 2015 had 50% van de mensen minimaal één chronische aandoening; in 2040 is dat 54%. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen, en bijna één op de vijf heeft er dan drie of meer.

Het gaat dus niet goed, maar de vraag is hoe kan dat in een land dat zo welvarend is? Of valt er misschien meer geld te verdienen aan mensen die ziek zijn dan aan diegene die gezond zijn? Kort gezegd ja, daar bestaat onze hele gezondheidszorg uit, dat is eigenlijk een grote geldmachine geworden. Vooral chronisch zieken zijn heel interessant, want die slikken hun hele leven medicijnen om de symptomen te onderdrukken, want het is bij het gebruik van medicijnen niet echt de bedoeling dat je beter wordt. In ons systeem wordt weinig of niets gedaan aan preventie en nauwelijks gekeken naar onze voeding, terwijl ongezonde voeding een van de grootste veroorzakers is van ziektes.

Dan de stap naar ADHD en zijn medicijnen

Het aantal recepten voor ADHD medicatie (methylfenidaat) voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar is in een periode van tien jaar (2003-2013) verviervoudigd (bron). Volgens de Gezondheidsraad zou het middel te snel worden ingezet bij kinderen en is er te weinig aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van medicijnen als Ritalin. De toename wordt gezien als ‘zorgwekkend’. De raad signaleert dat de stijging van het medicijngebruik samenvalt met een stijging van het aantal ADHD-diagnoses. Er zou echter te makkelijk naar het middel worden gegrepen. (bron)

Volgens de officiële instanties is methylfenidaat, de werkzame stof in onder meer Ritalin, niet geschikt voor volwassenen vanwege het risico op hart- en vaataandoeningen. Kinderen zijn minder vatbaar voor zulke kwalen, dus mogen die het wel gebruiken. Dat is toch een vreemde aanname?! In de praktijk blijkt dat 57.000 volwassenen van boven de 25 jaar ook methylfenidaat gebruiken, terwijl dat volgens de officiële rapporten af te raden is en eigenlijk verboden is!

Wat is methylfenidaat?

Methylfenidaat is een stof die in 1944 voor het eerst gemaakt werd. De stof werd op de markt gebracht onder de naam Ritalin. Oorspronkelijk werd het medicijn voorgeschreven bij diverse klachten, waaronder chronische vermoeidheid, depressie en narcolepsie (slaapziekte). Tegenwoordig wordt het voornamelijk voorgeschreven aan mensen met ADHD.

Methylfenidaat vertoont veel overeenkomsten met de drugklasse amfetaminen, maar is niet geheel hetzelfde. Methylfenidaat is slechts een hulpmiddel, de aandachtsstoornis verdwijnt er niet door, maar onderdrukt deze met chemische stoffen.

Hoe werkt methylfenidaat?

Het precieze werkingsmechanisme van methylfenidaat is eigenlijk nog steeds niet bekend. Wel bekend is dat methylfenidaat ervoor zorgt dat het belangrijke stofje dopamine langer beschikbaar blijft in de hersenen doordat het de recycling van het stofje in de hersenen vertraagt. Hierdoor verbetert het functioneren van hersengebieden die minder goed functioneren bij kinderen met ADHD.

Kort gezegd: het jaagt het centrale zenuwstelsel op door energiereserves versneld op te branden, met verhoogde bloeddruk, hartslag, longfunctie en concentratie als gevolg.

Wat is Ritalin?

Ritalin, het bekendste medicijn dat bij ADHD gebruikt wordt, is sinds 1955 op de markt en werd toen vooral gebruikt als stimulerend middel voor lusteloze bejaarden. Ritalin is een zogenaamde kortwerkende vorm van methylfenidaat. Het lijkt sterk op cocaïne is uit studies gebleken, cocaïne-verslaafden gaven aan dat ze bij het injecteren van methylfenidaat in de bloedbaan geen onderscheid konden maken tussen beiden. Ritalin valt dan ook, net als cocaïne onder de Opiumwet, dit ondanks het feit dat Ritalin veel minder verslavend is.

Alle methylfenidaat die je inneemt wordt in één keer door het lichaam opgenomen. Dit betekent dat men het medicijn meerdere malen per dag in moet nemen omdat het medicijn slechts enkele uren werkzaam is. In de hersenen zorgt Ritalin voor de afgifte van dopamine dat weer wordt omgevormd tot noradrenaline de neurotransmitters (boodschapperstoffen). Hierdoor wordt er minder dopamine en noradrenaline heropgenomen, waardoor het tekort aan deze stoffen gecompenseerd wordt.

De meeste kinderen nemen twee- tot drie x daags een tablet Ritalin, met een gemiddelde dagdosering van 20 tot 30 mg. Volgens recent onderzoek onder bekende medicijnen voor ADHD, zoals Concerta en Ritalin, zouden op de lange termijn kunnen zorgen voor een afname van de hersenplasticiteit, die belangrijk is voor het schakelen tussen taken, zoals vooruit plannen en aanpassingsvermogen. Vooral voor hersenen die nog in ontwikkeling zijn, lijken de medicijnen na langdurig gebruik schadelijk en deze schade is blijvend ook als je stopt met gebruik van het medicijn. (bron)

Negatief bijwerkingen:

1 op de 3 kinderen die Ritalin gebruikt, heeft enigszins last van bijwerkingen. Onder andere: gebrek aan eetlust, niet kunnen inslapen, hoofdpijn, buikpijn en psychische klachten als nervositeit, angst en snel geïrriteerd zijn. (bron)

 • Bij chronisch gebruik kan gewenning of psychische afhankelijkheid optreden.
 • Groeivertraging en neurologische afhankelijkheid.
 • Ik raakte mezelf een beetje kwijt.
 • Verlies van spontaniteit.
 • Extra prikkelbaarheid en snel uit het evenwicht zijn.
 • Van Ritalin werd ik oppervlakkig.
 • Net als bij het gebruik van speed en cocaïne zien we soms het optreden van een droge mond, hartkloppingen, een gejaagd gevoel, diarree, nervositeit, geïrriteerdheid en stemmingswisselingen.

Amerikaanse onderzoekers volgden, voor een nieuwe studie, zestien jaar lang een grote groep kinderen met ADHD. Een van de resultaten: de jongens en meisjes die medicijnen slikken zijn gemiddeld 4,7 centimeter korter dan hun leeftijdsgenoten.

“Verminderde eetlust is een bekende bijwerking”, zegt jeugdpsychiater Edo Nieweg tegen de Volkskrant, die daarbij verwijst naar eerdere studies waaruit blek dat de groei langzamer kan gaan bij het gebruik van ADHD-medicatie. “Het idee was altijd: ach, dat halen ze wel weer in. Maar de deelnemers van deze studie zijn volgroeid. De achtergebleven groei is dus blijvend.”

Ritalin de werking van hersenen bij kinderen voorgoed verandert, ook al zijn ze gestopt met het medicijn.

Ritalin en cijfers

 • In 2011 werd in Nederland 1,1 miljoen keer een ADHD-medicijn voorgeschreven, ruim een verdubbeling ten opzichte van vier jaar eerder.
 • In de VS wordt tenminste 9% van de schoolgaande kinderen gediagnosticeerd met ADHD. In Frankrijk is bij minder dan 0,5% van de kinderen ADHD vastgesteld.
 • In de VS zien kinderartsen ADHD als een biologische aandoening. Er wordt bij voorkeur behandeld met medicijnen als Ritalin en Adderall.

Leraren gebruiken pillen om kinderen rustig te krijgen

Door onder andere bezuinigingen in het onderwijs is de ADHD epidemie toegenomen. Leraren hebben vaak zulke volle klassen, dat ze de druk van een dwars kind er niet bij kunnen hebben. Dan worden de ouders gebeld, doe er wat aan. Elke ouder wil dat zijn kind het goed doet op school dus wordt er veel sneller overgegaan tot het geven van medicijnen als Ritalin. Maar er is eigenlijk niets mis met het kind maar met het systeem, neem kleinere klassen en meer leraren per klas, zodat leerlingen individueel aandacht krijgen, de kans is groot dat dan het aantal ADHD-diagnoses afneemt.

Veranderingen in het gedrag is een biochemisch probleem en moeten niet worden opgelost met drugs zoals Ritalin.

Maar het kan anders, ADHD aanpakken zonder drugs als Ritalin

In de Verenigde Staten is ADHD een biologische aandoening, die moet worden behandeld met medicijnen als Ritalin. Franse kinderartsen zien ADHD als een medische aandoening die wordt veroorzaakt door psychosociale factoren. Daarom kiezen Franse artsen voor een onderzoek naar de onderliggende factoren, wat in mijn ogen niet meer dan normaal zou moeten zijn. Voor de onderliggende problemen wordt vervolgens een passende therapie gezocht. Dit systeem richt zich op de onderliggende psychosociale oorzaken van de symptomen, in plaats van de beste chemische stoffen om de symptomen te maskeren.

Volgens deze Franse holistische benadering kan ook voeding verantwoordelijk zijn voor de ADHD-symptomen. Zo kan het gedrag van kinderen erger worden na het eten van voeding met kunstmatige kleurstoffen, bepaalde conserveermiddelen of allergenen.

Hardop denken

Ik heb alles nogmaals doorgelezen en denk nu even hardop: Is het niet zo dat veel van de kinderen, die nu de diagnose ADHD hebben, gewoon drukke kinderen zijn? Die misschien geholpen kunnen worden met een andere aanpak van de opvoeding, andere voeding en gedragstherapie? In plaats van, deze nog jonge kinderen, vol te stoppen met chemische middelen, die de symptomen onderdrukken. En dan zijn er ook de kwalijke bijwerkingen, zoals negatieve psychische effecten, visuele hallucinaties, zelfmoordgedachten, psychotisch gedrag, agressie en gewelddadig gedrag. En dan te weten dan onder de jongeren van 25 jaar en jonger in Nederland, zelfmoord de nr 1 doodsoorzaak is.

De werkingsmechanismen van chemische stoffen die voorkomen bij ADHD medicatie, zoals methylfenidaat, zorgen in feite voor een afbraak van het zenuwstelsel, en dat kan op lange termijn resulteren in de ziekte van Alzheimer. De neuronen van Alzheimer-patiënten blijken er hetzelfde uit te zien als bij gebruikers van XTC, cocaïne, LSD, cannabispreparaten, Ritalin en andere amfetamines. En deze stoffen worden voor langere tijd aan onze kinderen geven waarvan de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ze leren beter, al is dit wel robotmatig, maar eigenlijk verpesten we hun hersens voor de toekomst.

ADHD, gedragsverandering door lichamelijke oorzaak?

Het stuk wat nu volgt is grotendeels geschreven door Didy van de Veer van de website levendvoedsel.nl. Zij begeleid onder meer mensen met de diagnose ADHD d.m.v. voedingstherapie en het opsporen van voedselintoleranties. Zij heeft het boek Histamine en ik, Invloed van voedselintolerantie op lichaam, geest en gedrag geschreven.

Met ADHD wordt bedoeld Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een aandachtstekort in combinatie met een hyperactiviteitsstoornis. Hyperactiviteit uit zich in lichamelijke onrust en impulsief gedrag door het binnenkomen van te veel prikkels. ADHD heeft te maken met een beperking in het hersengebied, net als bij autistisch gedrag. Door een teveel aan prikkels wordt de communicatie tussen verschillende neurotransmitters verstoord, hierdoor ontstaat een gebrek aan concentratie. Als er te veel prikkels zijn, trekt de persoon met ADHD of autistisch gedrag zich terug. Aan de andere kant zoeken ze vaak prikkels op, als deze er niet zijn op dat moment.

Door te veel prikkels raken mensen met ADHD vaak overgevoelig voor geluid, grote groepen mensen, geuren of spanningen in de omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat jongens meer een hyperactief gedrag hebben en meisjes juist een aandachtstekort of impulsief gedrag. De ervaring leert dat een erfelijke aanleg aanwezig is. De verandering in het gedrag komt ook vaak voor bij één van de ouders, als er sprake is van ADHD bij hun kind. Voor de afkorting ADHD worden wel de volgende woorden gebruikt: alle dagen heel druk. ADHD is slechts een etiket wat kinderen wordt opgeplakt, terwijl de oorzaak lichamelijk is. Uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen blijkt dat bij kinderen met ADHD het volume van sommige hersenhelften zoals de amygdala kleiner is. Dit is aan te tonen met een hersenscan. De amygdala ofwel amandelkern is verantwoordelijk voor de gevoelens van angst en koppelt daar gevoelens aan.

Gedrag bij ADHD

Positieve karaktereigenschappen bij ADHD:
creatief, vindingrijk, vernieuwend, originaliteit, probleemoplossend, ruimtelijk inzicht, alert, goed functionerend in crisissituaties, houden van uitdagingen, zijn hooggevoelig of hoogbegaafd.

Minder positieve karaktereigenschappen bij ADHD: storend, opdringerig, lawaaierig, agressief, heel beweeglijk of emotioneel (kan komen door een teveel aan histamine en een tekort aan serotonine in de hersenen), geheugenstoornis, gemaakte afspraken niet nakomen, obsessief, angstig, oppositioneel, antisociaal, verwarrend in denken en handelen, onoplettend, de rust verstorend, plagerig en bemoeizuchtig.

Het gedrag wordt beïnvloed door het biochemisch proces van het lichaam. Het karakter is uniek en goed. Maak daarom altijd onderscheid tussen gedrag en karakter.

Mogelijke oorzaken van deze gedragsveranderingen

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er een relatie kan zijn tussen voeding, intolerantie voor biogene aminen en gedragsveranderingen. In kort komt het er op neer hoe onnatuurlijk je eet hoie meer invloed dit heeft op negatieve gedragsveranderingen.

Voeding die hier invloed op heeft is het volgende:

 • Een verhoogd histaminegehalte door het eten van voeding die rijk aan histamine is, vooral dierlijke voeding.
 • Het overmatig gebruik van suiker en complexe koolhydraten uit granen, waardoor een schommeling in de bloedsuikerspiegel kan ontstaan.
 • Candida ofwel een schimmelinfectie door een verlaagde weerstand en slechte darmflora. * Additieven in de voeding zoals kleurstoffen, pesticiden, antibiotica en hormonen in vlees, dioxinen in zuivelproducten. Deze gifstoffen kunnen het gedrag negatief beïnvloeden.
 • Overgevoeligheid voor gluten in granen, caseïne in kaas, histamine (biogene aminen).
 • Vervuilde darmen waardoor er een tekort aan vitaminen, zoals vitamine B6 of B12 en mineralen zoals ijzer, kalk en zink optreedt.
 • Belasting van zware metalen zoals koper, amalgaam (vullingen in gebit) of kwik (uit vis en vaccinaties), medicijn-, alcohol- of drugsgebruik.
 • Het met grote regelmaat consumeren van fastfood en andere ongezonde, bewerkte voeding.
 • Genotsmiddelen die histamine vrijmaken zoals alcohol, tabak, drugs, suiker, complexe eiwitten uit noten of de dierlijke voeding.

Gevolgen van ADHD voor de omgeving

Kinderen met ADHD hebben vaak lichamelijke problemen zoals vermoeidheid, stress, slaapproblemen, darmklachten, overgevoeligheid en voedselintoleranties. Als het kind ADHD heeft, ontstaat er meer stress in zijn of haar directe omgeving. Vaak functioneren kinderen met ADHD slechter op school. Er wordt meer gespijbeld of deze kinderen doubleren één of meerdere keren. Soms maken ze de school niet af. Vaak werken ze onder hun ‘kunnen’ en worden hun talenten te weinig gestimuleerd. Gedragsveranderingen kunnen in de puberteit toenemen door invloed van de hormonen en een crimineel of asociaal gedrag kan ontstaan, waarvan de maatschappij veel last ondervindt.

Reguliere behandeling van ADHD, vaak gebruik van medicijnen

De ervaring leert dat bij kinderen met ADHD vaak gedragstherapie wordt toegepast door de psycholoog. Medicijnen zoals Ritalin worden met regelmaat voorgeschreven door de psychiater of arts, met ernstige bijwerkingen. Zelf ben ik geen voorstander van medicijnen, maar van het zoeken van de oorzaak en het opsporen van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen in de voeding. Medicijnen bieden namelijk geen oplossing mat een chemische onderdrukking van de gevolgen van onderliggende problemen. Onderliggende problemen worden met medicijnen eigenlijk nooit opgelost.

Belangrijke onderdelen van gedragstherapie zouden kunnen zijn: eerst stoppen, dan denken en dan pas handelen. Af en toe even flink ontladen door te bewegen of sporten. In plaats van straffen het goede gedrag belonen. Samen met het kind uitdagingen zoeken, bijvoorbeeld door muziek maken. De dag goed plannen en zorgen voor regelmaat, reinheid en rust in huis. Het kind leren zijn of haar eigen verantwoording te dragen en het te helpen met de organisatie en planning van taken. Kinderen met ADHD hebben rust, structuur, aandacht, liefde, respect en knuffels nodig, eigenlijk is dit voor ons allemaal goed maar zeker voor kinderen met ADHD.

Natuurgeneeskunde en ADHD

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD baat hebben bij de voedingstherapie. Het zou in hun voordeel zijn hen eerst te laten testen op een overgevoeligheid voor zuivel, gluten, suiker, biogene aminen en additieven, bijvoorbeeld met behulp van bioresonantie. Daarna kan er begonnen worden met een eliminatiedieet en aanpassing van voedings- en leefgewoonten.

Voedingstherapie en ADHD

Bij ADHD is het raadzaam zo veel mogelijk suiker en dierlijke eiwitten te vermijden. Biologische plantaardige voeding, zonder additieven, is gezonder. Een goede voedselcombinatie is van belang. Als er sprake is van voedselintolerantie, kun je kiezen voor plantaardige voeding die vrij is van gluten en additieven en arm aan biogene aminen. Door het eten van meer levend voedsel in combinatie met bewerkte voeding maak je een goede stap naar een gezonder leven. Door goed te luisteren naar de reacties van het lichaam, leren we welke voeding het beste is voor ons lichaam en onze geest, lettend op de voedselintoleranties.

Positieve invloed van school

Het zou een goed plan zijn om op scholen één keer per week een les ‘voedingsleer’ te geven. Op deze manier kunnen wij kinderen meer bewust maken wat gezonde voeding doet aan hun gedrag. Zo leren zij zelf welke negatieve invloed ‘ongezonde voeding’ heeft op hun gedrag en leerprestaties. Ook zou het goed zijn om één dag per maand een voedingstherapeute op school uit te nodigen. Samen met kinderen kan worden gewerkt met gezonde voeding. Ouders van de kinderen met ADHD kunnen een consult bij haar aanvragen. Op een positieve manier wordt dan gewerkt met gezonde voeding en kan gekeken worden naar de positieve verandering in het gedrag van de kinderen, als hun voedingspatroon is veranderd.

Herstel begint bij bewustwording

Schoolartsen zouden zich meer moeten gaan verdiepen in voeding en gedrag, zoals kinderen laten testen op voedingsintoleranties. Hierdoor kan worden voorkomen dat kinderen met ADHD naar een psycholoog of psychiater worden gestuurd en schadelijke medicijnen als Ritalin krijgen voorgeschreven, die feitelijk niets anders zijn dan drugs. Deze horen niet thuis in het lichaam van een kind dat nog volop in ontwikkeling is. Dit is slechts symptoombestrijding, maar geneest niets. Het middel en zijn bijwerkingen kunnen erger zijn dan de kwaal.

Laten we respect hebben voor de kinderen met ADHD. Het zijn prachtige kinderen met een mooi karakter. Door een biochemische stoornis, verandert hun gedrag. Laten wij kijken naar de vele talenten die deze kinderen hebben. Kinderen met ADHD geven met hun veranderd gedrag aan, dat ons voedingspatroon niet klopt en er veel gifstoffen in de voeding zitten, waarop zij overgevoelig reageren. Laten wij lering trekken uit hun gedrag. Kinderen met ADHD hebben in plaats van medicijnen veel beweging en contact met de natuur nodig. Aan ons is de plicht om hen het goede voorbeeld te geven, door zelf gezond te eten en leven. Onze kinderen zijn de toekomst, zij zijn wat ze eten! Als wij goed zorgen voor lichaam en geest, ontstaat er vrede in jezelf en heb je meer respect en liefde voor jezelf én voor de medemens. Laten wij de wereld verbeteren door bij onszelf en bij onze kinderen te beginnen. Vrede en respect op aarde begint tenslotte in jezelf door liefde te ontvangen, gezond te eten en leven en te houden van jezelf. Laatst sprak ik weer een moeder met een zoon van 16 jaar met ADHD. Hij had Concerta voorgeschreven gekregen, waardoor het slechter met hem ging. Hij is gestopt met het medicijn vanwege de ernstige bijwerkingen. Zijn gedrag was nog moeilijk, vooral voor de moeder door haar onwetendheid. Ik heb haar informatie gegeven over de relatie tussen voedselintolerantie en het gedrag. Zij ging tevreden weg. Het was weer een bijzondere ontmoeting, ergens in een publieke tuin in Amsterdam.

Ervaringsverhaal van de vrouw over haar zoon met ADHD:

In de leeftijd van 14 jaar werd bij onze zoon de diagnose ADHD gesteld. Eindelijk, na 10 jaar bezoek aan psycholoog en psychiater wisten we wat onze zoon had. Wij waren gelukkig, omdat wij nu een naam hadden voor dit afwijkend gedrag van onze zoon, vergelijkend met de andere twee kinderen. Op dezelfde dag van de diagnose schreef de psychiater Ritalin voor. Overdag was onze zoon anders: hij reageerde niet meer impulsief en was in staat om aan tafel te zitten gedurende enige tijd. Hij kon zich beter concentreren en met zijn studie ging het goed. Hij antwoordde en at niet meer vanuit een dwangmatig ofwel compulsief gedrag. Het was te mooi om waar te zijn totdat … op een avond hij hartkloppingen kreeg, mentaal verward was en het voelde alsof hij doodging, angstig werd en uiteindelijk moest overgeven. Deze periodes van angst en slapeloosheid herhaalden zich. Als de avond inviel, voelde hij zich zo slecht. Hij kon niet slapen en voelde zich angstig.

Wij vertelden dit aan de psychiater. Hij adviseerde ons dat onze zoon rustig moest ademhalen en zich moest ontspannen. Hij gaf een recept voor een ander medicijn. Dit was ook Ritalin, maar de opname verliep langzamer zodat niet dezelfde symptomen zouden optreden. Maar … niets veranderde! Iedere keer werd de angstcrisis verhoogd totdat wij een artikel lazen over histaminosis. Wij dachten dat onze zoon dit probleem zou kunnen hebben, intolerantie voor histamine. Daarom lieten wij een test doen over het DAO-enzym die de biogene aminen moet afbreken.

Uit de test bleek dat hij een tekort aan het DAO- enzym had, die in relatie staat met het afbreken van histamine. Omdat onze zoon aan het eind van het schooljaar met examens zat, besloten we niet te stoppen met het medicijn maar begonnen wij met een streng dieet dat arm aan histamine was en een DAO-enzym suppletie vóór de maaltijd. Dankzij deze aanpak verbeterde de situatie van nachtelijke angst en slapeloosheid. Eerlijk gezegd werd de situatie pas beter, nadat wij stopten met het geven van Ritalin. Wij bezochten een neuroloog die ons uitlegde dat de intolerantie voor histamine pas zou stoppen ná het niet meer geven van Ritalin. En zo was het. Wij waren ons er niet van bewust, maar Ritalin was het lichaam van onze zoon aan het vergiftigen. Niet alleen veroorzaakte het een ernstige crisis van angst gedurende de nacht, maar gedurende de dag begon hij depressief te worden, erg triest. Hij zei ons, dat hij met niemand wilde praten en dat hij geen contact met zijn vrienden kon maken. Voor ons was deze ervaring met Ritalin verschrikkelijk! Aan de ene kant onderdrukte Ritalin de symptomen, maar aan de andere kant had het een heel negatieve invloed op zijn gezondheid, welzijn en sociale contacten. Wij begrepen dat dit niet een geneesmiddel was. Het middel was erger dan de kwaal. Later bleek dat hij ook niet goed reageert op gluten, hij eet nu glutenvrij. Er volgt een DNA-test om te onderzoeken welke genen verantwoordelijk zijn voor de erfelijke aanleg.

Nederlandse vertaling van de getuigenis van haar oudste zoon

Goedendag Didy,
Ik stuur je mijn getuigenis waarop je lang hebt gewacht. Ik wil je bedanken voor alle hulp die je mij en mijn moeder hebt aangeboden. Ik ben 17 jaar oud en sprong van arts naar arts en van psycholoog naar psycholoog. Bij weinig gelegenheden stoorde mij deze situatie; altijd heb ik gedacht dat deze normaal was. Wat mij wel stoorde was dat ik de ontdekking deed over de samenstelling van het ‘medicijn’ dat ik nam vanwege mijn TDA (Spaans: ’trastorno déficit de atención’ ofwel ’tekort aan concentratie’ in het Nederlands), de diagnose die een aantal jaren geleden werd gesteld. Toen ontdekte ik dat het drugs waren! Het deed mij pijn dat men mij niet had geïnformeerd voordat ik deze innam. Ik was onder de indruk dat men deze substantie gaf aan kinderen van mijn leeftijd of jonger dan ik. Dit medicijn, concreet Concerta en Medikinet, veroorzaakte mijn ’terugtrekken’ van medeleerlingen (vrienden) door het autistisch en geïrriteerd gedrag naar iedereen, vanwege de bijwerkingen van de medicijnen. Ook kreeg ik wanen, hallucinaties, verdraaiing van de werkelijkheid en kreeg gedachten, waarin ik geloofde dat ik en mijn geliefden zouden sterven (angsten). Dit in meer dan één geval! Het enige dat ik behaalde was om mij voldoende in te zetten voor mijn schoolresultaten. Ook herinner ik mij dat ik altijd een verhoogd hartritme had en ik veel meer moeite had met de lichamelijke oefeningen.

Later, dankzij de onvermoeibare zoektocht van mijn moeder, ontdekte zij dat gluten de problemen veroorzaakte en bij toeval de meeste symptomen waren, waaraan ik leed. Gedurende een moment stopte ik om te denken: En als dit de oplossing van al mijn problemen zou zijn? Het is waar dat het mij moeite kostte om aan het dieet zonder gluten te beginnen, ik had de hoop verloren om de oplossing te vinden voor mijn probleem. Maar toen ik op een serieuze manier begon, zag ik in korte tijd grote veranderingen in mij. Het leek alsof ik mijn hele leven bijziend was geweest. Mijn geest opende zich en ik merkte dat ik mij goed kon concentreren. Behalve gluten was, toen ik klein was, ook de diagnose lactose intolerantie gesteld. Door een dieet zonder lactose te volgen, heb ik grote veranderingen bemerkt. Niet zo indrukwekkend zoals in het begin van het dieet zonder gluten. Wat heel duidelijk voor mij is, is dat er geen uitzonderingen zijn met betrekking tot het dieet, omdat als deze er zijn, je verliest wat je hebt behaald. Uiteindelijk geloof ik en voel ik dat leven zonder gluten en lactose moeilijk is en vooral voor iemand die graag eet zoals ik. Maar ik denk dat het mogelijk is en denk dat behalve dat het leven aangenamer wordt (zonder hoofdpijn, buikpijn, met een goede concentratie), het nieuwe voedingspatroon levensverlengend is. Ik hoop dat je deze getuigenis mooi vindt, Didy.

Een jonge vrouw vertelde mij over haar ADHD. Vele medicijnen had zij geprobeerd, waaronder Ritalin, niets hielp. Uiteindelijk heeft zij haar voedingspatroon aangepast en vermijdt nu de additieven in de voeding. Hierdoor gebruikt zij geen medicijnen meer. Tijdens het gesprek gaf ik haar uitleg over glutenintolerantie en histamine in relatie met ADHD. Aan de kringen onder haar ogen kon ik vaststellen dat er sprake is van een voedselintolerantie en een verhoogd histaminegehalte. De ervaringsverhalen van anderen bevestigen iedere keer mijn weten.

Dr. Lidy Pelsser heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en ADHD. Zij schreef hierover een artikel dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Met succes zijn veel kinderen met ADHD geholpen, door aanpassing van hun voedingspatroon. Deze kinderen gebruiken geen Ritalin meer, maar krijgen de juiste voeding. De beste arts stond ook voor hen in de keuken.

Is er iets mis met onze gezondheidszorg?

Ik ken wel wat mensen uit mijn omgeving waarvan de kinderen ADHD hebben, maar ik heb van die mensen nog nooit gehoord dat ze hun voeding moesten aanpassen. Hoe kan het toch zijn dat we gelijk naar de pillen grijpen, terwijl die helemaal geen oplossing bieden, misschien hooguit een tijdelijke, maar eigenlijk alleen de symptomen, chemisch, onderdrukken. De onderliggende problemen worden daarmee nooit aangepakt.

Is er iets mis met onze gezondheidszorg? Ik denk het wel, het is helemaal geen systeem meer dat tot doel heeft om mensen daadwerkelijk te genezen. Maar een systeem dat mensen zo lang mogelijk, zo veel mogelijk pillen wil voorschrijven. Ik kan me voorstellen dat in het geval van ADHD je misschien tijdelijk kiest voor de pillen, net als de jongen hierboven, zodat er wat rust komt in het hoofd van het kind en het gezin.

Het zou natuurlijk mooi zijn als de geheidszorg er op gericht zou zijn om de oorzaken van ziekte weg te nemen een meer holistische aanpak, die stelt dat je lichaam, geest en ziel één dynamisch geheel zijn en dus onderling nauw met elkaar verbonden. Een ander uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en een eigen behoeftepatroon heeft dat bovendien in de tijd kan variëren. Dat ieder mens uniek is zie ik ook terug in voeding en wat nu gezond is, ik denk dat dat voor ieder mens anders is en je vooral zelf moet experimenteren.

De doelstelling van de gezondheidszorg zou moeten zijn dat iedereen fit en vitaal is en dat is in de huidige gezondheidszorg ver te zoeken. Zo ook bij ADHD waar veel te snel naar medicijnen gekozen wordt. Die het probleem niet oplossen maar onderdrukken. Medicijnen zijn natuurlijk wel de weg van de minste weerstand. Als je uit moet gaan zoeken waar je allergisch voor bent, qua voeding, en dan ook nog eens anders moet gaan eten en koken, vergt natuurlijk veel tijd en doorzettingsvermogen. En dan is het slikken van 3 pilletjes per dag natuurlijk veel eenvoudiger.

Daar komt nog bij als je de bijwerkingen van de ADHD medicijnen bekijkt mensen aangeven dat hun persoonlijkheid verandert door het gebruik van medicijnen als Ritalin zoals: ik raakte me zelf beetje kwijt, het verlies van spontaniteit, extra prikkelbaarheid en snel uit evenwicht zijn en van Ritalin werd ik oppervlakkig. Als ik dat zo lees vraag ik me af wat erger is het middel of de kwaal?

Plaats een reactie

deLuchtfilter

Luchtfilter voor in huis, de luchtkwaliteit binnenshuis is lang niet altijd even goed. Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig zelf oplossen door een luchtfilter aan te schaffen, die meer voor je gezondheid doet dan jij denkt.

Bekijk deLuchfiter, specialist in luchtreiniging >

deWaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater voor thuis, of op kantoor. Veel water drinken is gezond, daarom is het belangrijk dat je water van optimale kwaliteit is en dan kan met onze waterfilters.

Bestel een Waterfilter >

Pin It on Pinterest

Share This