De zorg kan veel goekoper, er is nu veel verspilling

Verspilling in de zorg. In 2006 werd de gereguleerde marktwerking in de zorg ingevoerd ter vervanging van het ziekenfonds. Sindsdien is de zorgmarkt geprivatiseerd en wordt er concurrentie gevoerd tussen de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorginstellingen. De zorg is sinds die tijd wel degelijk duurder geworden en het basispakket is langzaam uitgekleed.

Buiten de kosten, hoor je van de mensen op de vloer dat de situatie langzaam maar zeker onhoudbaar aan het worden is qua werkdruk. Het lijkt dat het geld steeds meer, zoals zo vaak bij marktwerking, verdwijnt in de zakken van de managers en bemiddelaars. Zorg is vervallen van het zorgen van gezonde mensen naar zakkenvullen en graaien. waar de mens centraal zou moeten staan is dat nu geld, productie en registratie.

“Gezondheidszorg hoort te draaien om mensen. Maar in de praktijk draait het meestal om geld.”

Marktwerking maakt van patiënten claimende consumenten en van de arts iemand die naar de patiënt en de behandeling kijkt als een product waar hij aan moet verdienen.

Verspilling in de zorg, de kosten.

De zorg kost nu in Nederland 94 miljard euro per jaar en dat betalen wij. Je betaald nu per gezin met 2 kinderen ongeveer 4000 euro per jaar aan premie en daar komen nog allerlei zaken bovenop. De meeste gezinnen betalen per jaar gemiddeld 25% van hun inkomen aan zorg!

De premie was in 2006 nog 2600 euro per jaar en je kon toen ook nog geld terugkrijgen als je geen gebruik maakte van zorg. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel zou de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden moeten zijn, maar is dat ook zo?

Sinds de privatisering/marktwerking van de zorg zijn de kosten met 45% gestegen!

In het nieuwe systeem van marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes worden artsen en ziekenhuizen aangezet tot onnodige onderzoeken en behandelingen. (Bron) En er is nog veel meer verspilling in de zorg, zoals je hieronder kunt lezen.

“En onze alom gewaardeerde minister Schippers kijkt verder niet naar de verspilling maar roept: Kans op hoger eigen risico zorg”

Nederlandse zorgelite gaat elk jaar gezellig op reis

Jaarlijks gaan de zorgelite bestaande uit: zorgbestuurders, ambtenaren van het ministerie, farmaceuten en zorgverzekeraars gezellig op reis. Ze doen dit al dertien jaar, in 2011 ging minister Schippers ook mee. Deze reis is een ideale plek voor lobbyactiviteiten en achterkamertjesoverleg, de grote mijnheren en mevrouwen gaan dan eens, via het handjeklap principe,  bepalen waar het geld van de zorg heen gaat.

In de afgelopen jaren vlogen ze onder meer naar India, de Verenigde Staten, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Vertegenwoordigd zijn huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, farmaceuten, patiëntenverenigingen, financiële instellingen maar ook de NZa en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid

Enkele namen als Frank de Grave, Wouter Bos, Marleen Barth, directeur van de Consumentenbond Bart Combée en minister Edith Schippers. Ook gaan er vertegenwoordigers van financiële instellingen en handelaren in medische apparatuur mee aan boord. De toenmalig directeur van Philips Healthcare Benelux Hans Bossink gaat diverse malen mee op reis. (Bron)

Reservepot zorgverzekeraars vier miljard euro te hoog

De vier grootste zorgverzekeraars: Achmea, VGZ, CZ en Menzis (met een marktaandeel van 90%), hebben sinds begin 2012 ongeveer twee miljard euro in hun reserves opgepot. Als reden geven de verzekeraars de verhoogde kapitaaleisen die De Nederlandse Bank aan hen stelt, maar deze normen hebben ze al ruim gehaald. Naar schatting hebben de verzekeraars inmiddels meer dan 4 miljard euro aan premiegeld opzij gezet.

De zorgverzekeraars zeggen niet op winst gericht te zijn maar doen dat ondertussen wel.
Het jaarresultaat van de vier verzekeraars lag vorig jaar op 1,4 miljard. VGZ zag zijn winst stijgen met 1789 procent; van 27 miljoen in 2011 naar ruim 510 miljoen.

Zorgverzekeraars krijgen hun geld van uit twee inkomstenbronnen: burgers zijn verplicht premie te betalen en werkgevers dragen zorgpremies af. Dit premiegeld wordt steeds meer gehamsterd. Sinds begin 2012 is ruwweg 175 euro per verzekerde in een reservepot terechtgekomen. (Bron)

70 miljard AWBZ-premie is NIET aan zorg besteed!

Je hoort de afgelopen jaren de economen, managers en de meeste politici roepen, bijna schreeuwen, dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar worden. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven. (Bron)

Verspilling in de zorg gezondheidszorg faalt farmaceutische industrie maffia

Gezondheidszorg faalt en farmaceutische industrie is maffia

Commerciële gezondheidszorg is natuurlijk te zot voor woorden, want dat betekent dat er geld verdiend wordt aan mensen die ziek zijn. Hoe meer en langer mensen ziek zijn, hoe meer geld ze verdienen, dat is gedoemd om te falen. Als men alleen kan verdienen aan ziekte, dan zal onze genezing, de bedrijven die onze gezondheid in handen hebben, economisch schaden. Vandaar dat ze uitsluitend doen aan symptoombestrijding!

Zorgmedewerkers melden veel onnodige onderzoeken of behandelingen

Radar heeft in het totaal 43.000 mensen ondervraagd over hun ervaringen in de zorg. Daarvan hebben 4.409 mensen aangegeven zelf in de zorg te werken. Het onderzoek vond plaats tussen 11 en 17 mei 2016. 60% van deze mensen geeft aan dat er in de zorg niet op een efficiënte manier met kosten wordt omgegaan. Binnen alle groepen zorgmedewerkers, van tehuizen of instellingen, ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ, vindt een overgrote meerderheid dat de marktwerking een negatieve uitwerking heeft gehad op het werkveld. Gemiddeld is 64% hier negatief over, en slechts 4 procent positief. (Bron)

“Zorg is een product geworden. Het gaat altijd over geld’, is een veel gegeven toelichting.”

Conclusie
Volgens mij kan de zorg vele malen goedkoper als we weer terug gaan van economisch denken naar aandacht voor de mensen, wij, daar gaat het toch over?! Ik denk dat we veel bezig zijn met managen en er te veel mensen in de toplaag zitten die te veel verdienen. Dat is zeg maar het oude ondernemen met veel managers, trage besluitvorming, te veel protocollen en veel te veel overhead.

Verspilling in de zorg, onbetaalbaar, maar het kan ook anders.

Kortom er moet een nieuwe manier van werken komen en die is er al en laat ook zien dat het werkt, het is goedkoper, efficiënter en de werknemers zijn eigen baas en werken mede daardoor met meer plezier en vrijheid. Een goed voorbeeld, zonder verspilling in de zorg, is Stichting Buurtzorg Nederland, wat inmiddels bestaat ui 380 wijkteams verspreid over heel Nederland en daar komen iedere maand nieuwe teams bij. En misschien wel belangrijker ze scoren een 9,1 op cliënttevredenheid! Ruim 60% van de Nederlandse wijkverpleegkundigen is inmiddels overgestapt naar Buurtzorg. Er zijn inmiddels ook andere diensten volgens het zelfde principe, Buurtdiensten voor huishoudelijke diensten, Buurtzorg Jong voor jeugdzorg, en Buurtzorg T voor psychiatrische thuiszorg.

“Dat is ten diepste heel eenvoudig. Maak mensen weer verantwoordelijk voor hun werk, loop ze niet voor de voeten maar biedt de ondersteuning waar ze behoefte aan hebben. Niet minder maar vooral ook niet meer.”

alternatieve zorgverzekeraar Verspilling in de zorg

Alternatieve zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Jan De Blok, oprichter van het hierboven genoemde Buurtzorg Nederland, werkt samen met Zorgeloos econoom Marcel Canoy en de hoogleraren Mathieu Weggeman (innovatiemanagement) en Jan Rotmans (transitiekunde).

Zorgeloos Care is nog in oprichting. Het komende jaar willen de initiatiefnemers 10.000 deelnemers werven.  De nieuwe zorgverzekering moet terug naar de basis. Dus geen omslachtige polissen of bureaucratie en er wordt bijvoorbeeld geen geld uitgegeven aan dure commercials. Het moet weer om de patiënt draaien, zoals het hoort. De Alternatieve zorgverzekeraar beschikbaar vanaf 1 januari 2017.

Meedoen? Samen staan we sterk!

In 2016 wil Zorgeloos 10.000 mensen aan zich binden die actief meedoen aan de beweging en straks willen overstappen naar de nieuwe zorgverzekeraar zodat er minder verspilling in de zorg is. De zorgverzekering zelf zal per 2017 beschikbaar zijn. Verzekerden moeten vanaf het begin veel te zeggen hebben. Schrijf je hier in >>

2 gedachten over “De zorg kan veel goekoper, er is nu veel verspilling”

Plaats een reactie

deLuchtfilter

Luchtfilter voor in huis, de luchtkwaliteit binnenshuis is lang niet altijd even goed. Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig zelf oplossen door een luchtfilter aan te schaffen, die meer voor je gezondheid doet dan jij denkt.

Bekijk deLuchfiter, specialist in luchtreiniging >

deWaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater voor thuis, of op kantoor. Veel water drinken is gezond, daarom is het belangrijk dat je water van optimale kwaliteit is en dan kan met onze waterfilters.

Bestel een Waterfilter >

Pin It on Pinterest

Share This